Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)Română (România)

Tranzacţii comerciale

 

Contractele comerciale reprezintă baza derulării tranzacţiilor, astfel încât o planificare prealabilă corespunzătoare este indispensabilă, pentru a înlătura în cea mai mare măsură posibil riscurile unei asemenea operaţiuni.

În acest sens îi asistăm pe clienţii noştri încă din etapa identificării partenerilor adecvaţi, de exemplu prin obţinerea unor rapoarte de bonitate sau a informaţiilor privitoare la eventuale proceduri judiciare, etc. Prin conceperea unor mecanisme contractuale complexe, în funcţie de tipul de contract şi solicitările clienţilor, se pot evita în cele mai multe cazuri litigii ulterioare, care presupun alocarea unor resurse de timp dar şi financiare ridicate. De asemenea negocierea contractelor reprezintă o etapă importantă, în care atât cunoştinţele foarte bune juridice, cât şi experienţa cu diversele strategii de negociere şi un grad ridicat de adaptabilitate la circumstanţe au un rol important. După încheierea contractelor, le stăm la dispoziţie clienţilor pentru derularea în condiţii optime a tranzacţiei, în toate etapele acesteia.

Punem la dispoziţia clienţilor noştri întreaga noastră experienţă, pentru a crea cadrul contractual adecvat, fie că este vorba de tipuri de contracte uzuale, de exemplu contracte de prestări servicii sau antrepriză, de vânzare-cumpărare sau distribuţie, de închiriere, de management, dar şi de leasing, credit şi garanţiile aferente, sau despre concepte inovative contractuale, care răspund unor cerinţe deosebite.

 

 

Home     Disclaimer     Contact